Samen werken aan een duurzamer Delft

Wij willen ons inzetten voor verdere verduurzaming van Delft. Duurzame energie, nog betere omgang met afval, duurzaam voedsel, groenere en schonere omgeving … er zijn genoeg aspecten die beter en duurzamer kunnen en moeten. Daartoe is er nu een coöperatie: Deelstroom Delft.
Onze eerste actie richt zich op zonne-energie. We willen zoveel mogelijk huishoudens aansluiten op zonnepanelen. Ook huurders en mensen met huizen waar geen panelen op kunnen. De Gemeente Delft is bereid haar eigen daken beschikbaar te stellen, waar de coöperatie panelen op mag leggen. 

DD_webbalkjeB.jpg

DE INSCHRIJVING VOOR HET STADSKANTOOR IS VOL!
WE WERKEN AL AAN HET VOLGENDE PROJECT.

Omdat de inschrijving voor het stadskantoor zo snel volloopt, kan het zijn dat uw inschrijving moet worden bewaard wordt voor een volgend project. Daarover krijgt u bericht als u het projectformulier hebt ingevuld.
We hebben de Sporthal Buitenhof op het oog.

De gesprekken met de leveranciers van panelen voor het stadskantoor lopen nog. Omdat er nog diverse details moeten worden ingevuld, staat de prijs per stroomdeel nog niet helemaal vast. Zeker is wel dat het bedrag tussen de € 150 en € 175 per stroomdeel zal liggen. Ga naar de pagina van het project voor meer details en de het verloop van de inschrijving. 

Alle leden die de eerste echte Ledenvergadering hebben bezocht.
Voor één keer een applausje voor DEELSTROOM.......Dat zijn wij!

DD_webbalkjeB.jpg
Foto Erwin Dijkgraaf

Foto Erwin Dijkgraaf

College van B&W heeft besloten.

Op 28 november heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om het dak van het nieuwe stadskantoor beschikbaar te stellen aan Deelstroom Delft. Wethouders Stephan Brandligt en Lennart Harpe gingen het dak op met enkele kerngroepleden (het eerste paneel alvast mee) van de coöperatie om het besluit toe te lichten. Zie het filmpje en het nieuwsbericht van de gemeente. 

Hoe nu verder? 

- Iedereen kan zich vanaf nu aanmelden als lid van Deelstroom Delft. Word lid!

- Op 16 dec is er een Informatiemiddag / Algemene Leden Vergadering in de publiekshal van het stadskantoor. Alle leden kunnen stemmen over de algemene deelnamereglementen en het projectplan stadskantoor. Daarmee wordt ook de prijs van een stroomdeel definitief vastgesteld.

- Direct daarna zal de inschrijving voor deelname aan het zonnedak stadskantoor openen.

- Het streven is om de inschrijving te voltooien rond half januari.

- We hopen dan dat nog vóór april de PV-panelen lokaal opgewekte duurzame stroom gaan leveren!

Hoe werkt het?
Wie kan er meedoen?
Wat is mijn voordeel? 

FAQ